Κάνε εδώ την εκπαίδευση Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που συμβάλλει στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και χρόνιων νοσημάτων. Η εκπαίδευση στην ασφαλή εκκένωση των χώρων εργασίας, στη σήμανση των χώρων εργασίας, στην εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης, στην ασφάλεια μηχανημάτων και στη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας είναι σημαντική για την ασφάλεια στην εργασιακή σου καθημερινότητα.

Μάθε περισσότερα για το cyber security, αλλά και για τη φυσική ασφάλεια σε χώρους εργασίας, όπως ξενοδοχειακές μονάδες και πολυεθνικές εταιρίες, ακόμα και σε διπλωματικές αποστολές, πρεσβευτικές κατοικίες και προξενικά γραφεία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της GEP Academy σε θέματα Safety και Security εξελίσσονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Μείνε ενημερωμένος!

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2019, 12:07 μμ