Διαθέσιμα μαθήματα

Η GEP είναι πιστοποιημένος Πάροχος Εκπαιδεύσεων Enhanced First Aid Training GWO, καλύπτοντας την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Το σεμινάριο Ασφάλεια στην Εργασία για εργαζόμενους σε σταθμούς διοδίων θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή του σύγχρονου e-learning.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις στους βασικούς κανόνες ασφάλειας τους και να υιοθετήσετε μια ασφαλή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας σας.


Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις εξειδικευμένες λειτουργίες του προγράμματος Microsoft Excel 2016 καθώς και κάποιες πολύ χρήσιμες δυνατότητες του. Το σεμινάριο αυτό θα σου δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιείς κάποιες προχωρημένες δυνατότητες του.

Στόχος του σεμιναρίου είναι όλοι οι συμμετέχοντες να εκτιμήσουν την αξία του προγράμματος, εφαρμόζοντας άμεσα τις νέες γνώσεις που θα αποκομίσουν, αυτοματοποιώντας και απλοποιώντας διαδικασίες της καθημερινής τους εργασίας.