Όραμά μας μέσα από την πρότυπη ακαδημία μας είναι να δώσουμε στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στους επαγγελματίες , όλα τα κατάλληλα εφόδια και τα γνωστικά εργαλεία που θα απαντούν στις δικές τους ανάγκες και στους δικούς τους στόχους και που θα τους οδηγούν με ακρίβεια προς την επιτυχία και την ευημερία

 

Εκπαιδευτικοί Πυλώνες:
Στοιχεία Επικοινωνίας

Σάμου 51 & Φραγκοκλησιάς, Μαρούσι, 151 25

Τ 00 30 21 0940 5866

e-mail: info@gepgroup.gr